Scientific journal

9 1970

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 9, 1970

1
1-4 Malovcová, M.
K 20. výročiu jubilea SPA - Výskumného ústavu potravinárskeho
5-15 Tomišová, J.
Pôsobenie vysokofrekvenčnej energie na mikroorganizmy
16-21 Kačeňák, I. - Tomišová, J.
Mikrobiálna korózia bieleho plechu
22-39 Šulc, Š.
Hydroperoxidázy niektorých druhov drobného ovocia
40-47 Klempová, F. - Šuleková, M. - Jurčovičová, A.
Vplyv teploty na aktivitu enzýmov v niektorých druhoch ovocia a zeleniny
48-51 Škárek, L. - Jäger, F.
Chladiarenská doprava pomocou kvapalného dusíka
52-57 Šepitka, A.
Problematika rozpeňovania potravín pre penové sušenie
57 Záznamy zo zahraničnej literatúry
Záznamy zo zahraničnej literatúry
58-62 Bystrická, E.
Od sušenia k dehydratácii potravín
2
1-7 Šulc, Š. - Jakšová, E.
Vplyv stupňa zrelosti na enzymatickú aktivitu peroxidáz
8-11 Šepitka, A. - Šiška, Š.
Štúdium sušenia karotky (Nantes) škrobenej bonbonárskym sirupom o rôznej koncentrácii
12-19 Salková, Z.
Objektívne zmeny v základných zložkách potravín vplyvom ionizujúceho žiarenia
20-23 Kopecký, A. - Davídková, E.
Chemické metody sledování změn lipidů v mrazírensky skladovaném vepřovém mase
24-30 Kačeňák, I.
Vplyv teploty na koróziu bieleho plechu
31-38 Rusz, J.
Tepelné opracování masných výrobků z hlediska snížení kancerogenních látek
39-47 Trappmann, W.
Neue Erkenntnisse beim Kühlen und Gefrieren von Lebensmitteln mit flüssigem Stickstoff
48 Záznamy zo zahraničnej literatúry
Záznamy zo zahraničnej literatúry
3
1-6 Vinter, V.
Kombinované postupy inaktivace bakteriálních spor
7-13 Pódová, M.
Príspevok k hodnoteniu mikrobiologického obrazu pri rýchlom a pomalom zmrazovaní masla v drobnom balení
14-24 Šepitka, A. - Šiška, Š.
Štúdium termodynamických podmienok sušenia zeleru, zelenej fazuľky, listov špenátu a húb
25-32 Brichta, K. - Horváth, F.
Mechanizácia a čiastočná automatizácia pri zmrazovaní ovocia a zeleniny v zmrazovacích ohradách
33-41 Janko, K.
Zariadenia na samočinnú reguláciu hladiny. Predpoklady automatizácie v potravinárskom priemysle II
42-52 Tvarožek, V.
Príspevok k vývoju nových obalových prostriedkov
52-54 Záznamy zo zahraničnej literatúry
Záznamy zo zahraničnej literatúry
4
1-8 Šulc, Š.
Nové spôsoby úchovy a spracovania ovocia a zeleniny
9-13 Tvarožek, V.
Príspevok k využitiu elektronickej regulácie vlhkosti v chladiarňach
14-19 Hrubý, J.
Balenie mrazených potravín
20-28 Tamchyna, J.
Aplikácia reverznej osmózy pri koncentrácii ovocných štiav
29-36 Šepitka, A.
Sušenie zeleniny fluidným spôsobom
37-43 Jäger, F.
Nové prvky v konštrukcii chladiarenských skladov v ČSSR
44-50 Horniak, V.
Príspevok k niektorým ekonomickým a organizačným problémom zhodnocovania ovocia
51-63 Lehoczký, P.
Nové chladiarenské sklady v Maďarsku
64-68 Czomor, G.
Rozbor ekonomických výsledkov skladového hospodárstva JRD Trhové Mýto v skladovej sezóne 1969/70