Politika kvality - aktuality

Zverejnenie žiadostí o zmenu a doplnenie chráneného označenia – MÁJ 2010

| 04-06-2010

(01/05/2010)

Welsh Lamb (OJ C 112 1.5.2010) krajinou, ktorá žiada zmenu a doplnenie je Spojené kráľovstvo. Zaevidovaná zmena sa týka zmeny a doplnenia jednotného dokumentu alebo prehľadu. Termín ukončenia námietkového konania je 1.11.2010.

(11/05/2010)

Salame Piacentino (OJ C 122 11.5.2010) krajinou, ktorá žiada zmenu a doplnenie je Taliansko. Zaevidovaná zmena sa týka zmeny a doplnenia špecifikácie zapísaného CHOP, ku ktorému nebol uverejnený jednotný dokument ani zhrnutie. Termín ukončenia námietkového konania je 11.11.2010.

(12/05/2010)

Fontina (OJ C 123 12.5.2010) krajinou, ktorá žiada zmenu a doplnenie je Taliansko. Zaevidovaná zmena sa týka zmeny a doplnenia špecifikácie zapísaného CHOP, ku ktorému nebol uverejnený jednotný dokument ani zhrnutie. Termín ukončenia námietkového konania je 12.11.2010.