English

Aktuality

bulletPlán ústavných seminárov 2017 | 01-02-2017

bulletSeminár: Zber a kompilácia analytických údajov o nutričnom zložení potravín v regióne Európa a Stredná Ázia v rámci projektu FAO/INFOODS a využitie údajov o nutričnom zložení potravín | 31-01-2017

Seminár sa uskutoční 8.2. 2017, o 9,00 vo Výskumnom ústave potravinárskom v Bratislave.

bulletTrendy v potravinárstve 2/2016 | 20-12-2016

Vážení návštevníci stránok nášho ústavu,
práve vyšlo nové číslo Trendov. Prečítajte si ho.

bulletDokument Bezpečné a chutné potraviny | 15-11-2016

Pozrite si televízny dokument, ktorý bol natočený na našom pracovisku NPPC - Výskumný ústav potravinársky, Bratislava a bol odvysielaný v rámci relácie Spektrum vedy v RTVS.
Garantom vedecko-populárneho dokumentu je doc. RNDr. Peter Siekel, PhD., generálny riaditeľ Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Nitra - Lužianky.

bulletNová vzdelávacia aktivita NPPC - VÚP a nadácie Tesco | 29-09-2016

bulletNPPC získalo významné ocenenie na výstave Agrokomplex 2016 | 25-08-2016

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR udelila NPPC dve ocenenia Zlatý kosák za oblasť výskumu a vývoja.

bulletVýskumný ústav vinohradnícky a vinársky je od 1.3.2016 súčasťou Výskumného ústavu potravinárskeho a naďalej zabezpečuje služby a analýzy pre vinárov a vinohradníkov | 27-06-2016

bulletVedecký časopis JFNR dosiahol ďaľší výrazný úspech - IF za rok 2015 má hodnotu 1,676 | 24-06-2016

Journal of Food and Nutrition Research (JFNR) uverejňuje príspevky zamerané na základný a aplikovaný výskum v oblasti chémie, fyziky, mikrobiológie, výživových aspektov, bioaktivity, kvality, bezpečnosti a technológie potravín. Zásluhou členov redakčnej rady a ich zodpovedného výberu kvalitných príspevkov IF časopisu výrazne vzrástol - rok 2014 - 0,804, rok 2015 - 1,676.

5-Year Impact Factor:
1.133 (2015)
0.721 (2014)
0.687 (2013)

bulletPlán Ústavných seminárov na rok 2016 | 08-02-2016

bulletPonuka výpočtu výživových hodnôt výrobkov pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov | 04-02-2016

V súlade s požiadavkami Nariadenia EÚ č. 1169/2011 o poskytovaní informácií spotrebiteľom, bude od 13. decembra 2016 povinné na výrobkoch uvádzať ich výživovú hodnotu.

Využite výhodnú ponuku NPPC-VÚP, ktorá Vám tento výpočet zabezpečí.

Viac v prílohe: