English

Aktuality

bulletPozvánka + Plán ústavných seminárov 2018 | 24-04-2018

Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 27. apríla 2018 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí.

Prednášky:
Zuzana Nízka.: Fortifikácia ušľachtilých destilátov
Ing. Ján Durec, PhD.: Alternatívne mliečne výrobky

Pred konaním seminára si, prosíme, overte aktuálnosť jeho konania.

viac informácií...


bulletTrápi vás akrylamid vo vašich potravinových výrobkoch? | 23-04-2018

V novembri 2017 bolo prijaté Nariadenie Európskej komisie č. 2017/2158, ktorým sa stanovujú opatrenia na minimalizáciu množstiev akrylamidu a jeho referenčné hodnoty v potravinách. V súvislosti s implementáciou nariadenia sme pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov pripravili ponuku služieb, ktorá zahŕňa poradenstvo a možnosť analýz akrylamidu a jeho prekurzorov.
viac informácií...


bulletCenník analýz 2018 + Ponukové balíky analýz pre bioaktívne látky a kontaminanty | 04-04-2018

NPPC-VÚP ponúka svoje služby širokej odbornej i laickej verejnosti. Od r. 2018 sme pre skvalitnenie a sprístupnenie služieb zaviedli aj tz. balíčky služieb na niektoré analyzované parametre v ktorých zákazník dostane okrem analytického výsledku aj servis v podobe poradenstva resp. konzultácie.

viac informácií...


bulletCenník - Licencia na softvér Alimenta a databázu | 14-02-2018

ALIMENTA je nutričný softvér, ktorý slúži ako moderná elektronická forma potravinových tabuliek. Umožňuje výpočet výživových hodnôt a energetickej hodnoty potravinárskych výrobkov, pokrmov a jedál, zohľadňujúci nutričné a hmotnostné straty.

viac informácií...


bulletÚstavný seminár - pozvánka | 29-01-2018

Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 02. februára 2018 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí.

Prednášky:
doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc. – Ing. Martin Polovka, PhD. – Ing. Zuzana Nouzovská – doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.: Potravinársky výskum – Doména, Národný projekt, Štátne programy, Horizont 2020, očakávané výzvy

RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc. – Ing. Janka Koreňová, PhD.: Porovnanie kvalitatívnych ukazovateľov slovenskej a poľskej bryndze
viac informácií...


bulletÚstavný seminár - pozvánka | 24-11-2017

Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 01. decembra 2017 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí.

Prednášky:
Ing. Danka Šalgovičová – Ing. Angela Světlíková: Strategické partnerstvo na kvalitu dát (pilotný projekt) Grant GP/EFSA/DATA/2016/01 – GA
Ing. Katarína Ženišová, PhD. – RNDr. Ľubica Piknová, PhD.: Nové poznatky o charakterizácii bakteriálnych spoločenstiev slovenských vín pomocou molekulárno-biologických metód

viac informácií...


bulletNové číslo časopisu Trendy v potravinárstve 2/2017 | 30-10-2017

Trendy v potravinárstve 2/2017 prinášajú sériu odborných článkov zameraných
na prezentáciu zaujímavých výsledkov moderného potravinárskeho výskumu
na Slovensku, informácie o riešených projektoch a ďalšie informácie pre širokú odbornú i laickú verejnosť.
viac informácií...


bulletÚstavný seminár - pozvánka | 23-10-2017

Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 27. októbra 2017 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí.

Prednášky:
doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc. – Ing. Eugen Kiss – Ing. Marek Kunštek a kol.: Význam inovácií pre rozvoj výroby farmárskych potravín v SR /Naše miesto v ňom/


viac informácií...


bulletPlán Ústavných seminárov na rok 2017 | 04-10-2017

Pozývame Vás na ÚStavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 13. októbra 2017 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí.

Prednášky:
Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.: Predstavujeme projekt APVV DS-2016-0020 Dunajská stratégia: Spolupráca pri výskume a vývoji potravín obohatených rakytníkom

Ing. Kristína Kukurová, PhD. - Ing. Zuzana Ciesarová, CSc. – Ing. Viera Jelemenská: Tvorba procesných kontaminantov počas tepelného spracovania nových druhov cereálnych výrobkov s obsahom rakytníka rešetliakového

dr. Gabriela Zięć (Agricultural University in Cracow, Faculty of Food Technology): Quality and Nutritional Value of Gluten Free Breads Supplementation - Summary of Studies in Slovakia

viac informácií...


bulletNPPC v spolupráci s Nadáciou Tesco a pod záštitou MPRV SR realizuje 4. ročník grantovej schémy "Ako sa stať dodávateľom pre obchod a základy spracovania vlastnej produkcie". | 27-09-2017

Cieľom projektu je zlepšiť pripravenosť slovenských farmárov, producentov a spracovateľov potravín a pomôcť im stať sa úspešným dodávateľom pre obchod.
viac informácií...