English

Aktuality

bulletPlán Ústavných seminárov na rok 2017 | 22-09-2017

Pozývame Vás na ÚStavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 06. októbra 2017 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí.

Prednášky:
Mgr. Tereza Cabicarová - Ing. Eva Kaclíková, CSc.: Detekcia Staphylococcus aureus v koreninách a bylinkách molekulárno-biologickými metódami

Ing. Eva Kaclíková, CSc. – Ing. Jana Minarovičová, PhD.: Genómová variabilita Listeria monocytogenes so zameraním na kmene schopné prežívať v potravinárskych prevádzkach

viac informácií...


bulletTrendy v potravinárstve 1/2017 | 27-06-2017

Predstavujeme nové číslo časopisu Trendy v potravinárstve 1/2017.
viac informácií...


bulletImpact Factor vedeckého časopisu JFNR opäť vzrástol | 27-06-2017

Vedecký časopis Journal of Food and Nutrition Research, ktorý vydáva NPPC - Výskumný ústav potravinársky, každým rokom zvyšuje svoju prestíž, o čom svedčí opätovné zvýšenie IF za rok 2016 na 1,950 (IF za rok 2015 bol 1,676).

5-Year Impact Factor:
1.577 (2016)
1.133 (2015)
0.721 (2014)

bulletTrendy v potravinárstve 2/2016 | 20-12-2016

Predstavujeme nové číslo časopisu Trendy v potravinárstve
viac informácií...


bulletDokument Bezpečné a chutné potraviny | 15-11-2016

Pozrite si televízny dokument, ktorý bol natočený na našom pracovisku NPPC - Výskumný ústav potravinársky, Bratislava a bol odvysielaný v rámci relácie Spektrum vedy v RTVS.
Garantom vedecko-populárneho dokumentu je doc. RNDr. Peter Siekel, PhD., generálny riaditeľ Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Nitra - Lužianky.

viac informácií...


bulletNPPC získalo významné ocenenie na výstave Agrokomplex 2016 | 25-08-2016

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR udelila NPPC dve ocenenia Zlatý kosák za oblasť výskumu a vývoja.
viac informácií...


bulletVedecký časopis JFNR dosiahol ďaľší výrazný úspech - IF za rok 2015 má hodnotu 1,676 | 24-06-2016

Journal of Food and Nutrition Research (JFNR) uverejňuje príspevky zamerané na základný a aplikovaný výskum v oblasti chémie, fyziky, mikrobiológie, výživových aspektov, bioaktivity, kvality, bezpečnosti a technológie potravín. Zásluhou členov redakčnej rady a ich zodpovedného výberu kvalitných príspevkov IF časopisu výrazne vzrástol - rok 2014 - 0,804, rok 2015 - 1,676.

5-Year Impact Factor:
1.133 (2015)
0.721 (2014)
0.687 (2013)

bulletPonuka výpočtu výživových hodnôt výrobkov pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov | 04-02-2016

V súlade s požiadavkami Nariadenia EÚ č. 1169/2011 o poskytovaní informácií spotrebiteľom, bude od 13. decembra 2016 povinné na výrobkoch uvádzať ich výživovú hodnotu.

Využite výhodnú ponuku NPPC-VÚP, ktorá Vám tento výpočet zabezpečí.

Viac v prílohe:
viac informácií...


bulletPrednáška na tému Bezpečné a kvalitné potraviny | 28-01-2016

Dňa 25.6.2015 vystúpil v Národnom centre pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho NPPC Doc. RNDr. Peter Siekel, PhD., ktorý je uznávaným odborníkom na biologickú bezpečnosť, bezpečnosť a kvalitu potravín.

Prednáška je v prílohe:

viac informácií...


bulletNová e-kniha TRADIČNÉ POKRMY V MODERNEJ KUCHYNI | 28-01-2016

Od 1. júna 2014 si môžte zakúpiť novú e-knihu Tradičné pokrmy v modernej kuchyni. Táto publikácia prináša čitateľom informácie o tradičných slovenských výrobkoch a pokrmoch, ako aj recepty na prípravu tradičných slovenských kulinárskych dobrôt. Pri všetkých výrobkoch aj pokrmoch je uvedené aj ich výživové zloženie, čo robí túto publikáciu výnimočnou. Informácie o výživovom zložení pokrmov a výrobkov sú vypracované v súlade s najnovšou platnou legislatívou.

Podrobnosti o kúpe a ukážka knihy v prílohe a v upútavke hore vľavo.

viac informácií...