English

Politika kvality - aktuality

bulletZverejnenie žiadostí o registráciu chráneného označenia – SEPTEMBER 2009 | 18-09-2009

 

(16/09/2009)

Tettnanger Hopfen (OJ C 222 15.09.2009) prihlasujúcou krajinou je Nemecko a jedná sa o chmeľ (humulus lupulus) patriaci do radu pŕhľavovitých (urticales) a do čeľade konopovitých (cannabaceae). Tento plod sa uchádza o zápis do registra chránených zemepisných označení (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania je 15.3.2010.

Pintadeau de la Drôme (OJ C 222 15.09.2009) prihlasujúcou krajinou je Francúzsko a jedná sa o mladú perličku - hydinu, ktorej mäso má charakter mäsa „z voľne žijúcej pernatej zveri“, menej tučného, s výraznejšou intenzitou chuti a pevnejšou a vláknitejšou štruktúrou. Tento výrobok sa uchádza o zápis do registra chránených zemepisných označení (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania je 15.3.2010.

Pemento da Arnoia (OJ C 222 15.09.2009) prihlasujúcou krajinou je Španielsko a jedná sa o papriku miestneho ekotypu druhu Capsicum annuun L, ktorý sa tradične pestuje vo výrobnej oblasti, je určený na ľudskú spotrebu a uvádza sa na trh v čerstvom stave. Tento plod sa uchádza o zápis do registra chránených zemepisných označení (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania je 15.3.2010.

Hopfen aus der Hallertau (OJ C 223 16.09.2009) prihlasujúcou krajinou je Nemecko a jedná sa o chmeľ, ktorý patrí do čeľade konopovitých (Cannabinaceae) a do radu pŕhľavovitých (Urticaceae). Tento plod sa uchádza o zápis do registra chránených zemepisných označení (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania je 16.3.2010.

Tarta de Santiago (OJ C 223 16.09.2009) prihlasujúcou krajinou je Španielsko a jedná sa o tradičný galícijský cukrársky výrobok, pri ktorého výrobe sa ako základné suroviny používajú mandle, cukor a vajcia. Tento výrobok sa uchádza o zápis do registra chránených zemepisných označení (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania je 16.3.2010.Pemento de Oímbra (OJ C 223 16.09.2009) prihlasujúcou krajinou je Španielsko a jedná sa o papriky ekotypu druhu Capsicum annuun L. určené na konzumáciu ľuďmi, ktoré sa tradične pestujú v pestovateľskej oblasti. Na trh sa uvádza v čerstvom stave, predtým ako dozreje.  Tento plod sa uchádza o zápis do registra chránených zemepisných označení (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania je 16.3.2010.

(29/09/2009)

Casta?a de Galicia (OJ C 232 26.9.2009) prihlasujúcou krajinou je Španielsko a jedná sa o plody pochádzajúce z pôvodných galícijských kultivarov európskych gaštanov (Castanea sativa, Mill.), ktoré sú určené na ľudskú spotrebu a na trh sa uvádzajú v čerstvom alebo zmrazenom stave. Tento plod sa uchádza o zápis do registra chráneného zemepisného označenia (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania je 26.3.2010.

Exeretiko Partheno Eleolado Selino Kritis (OJ C 232 26.9.2009) prihlasujúcou krajinou je Grécko a jedná sa o extra panenský olivový olej tmavozelenej až zelenej farby. Tento výrobok sa uchádza o zápis do registra chráneného zemepisného označenia (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania je 26.3.2010.

Nieheimer Käse (OJ C 234 29.9.2009) prihlasujúcou krajinou je Nemecko a jedná sa o nízkotučný syr z kyslého mlieka s veľkým obsahom bielkovín. Tento výrobok sa uchádza o zápis do registra chráneného zemepisného označenia (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania je 29.3.2010.

Piave (OJ C 234 29.9.2009) prihlasujúcou krajinou je Taliansko a jedná sa o syr valcovitého tvaru z varenej syroviny, tvrdý a zrelý, vyrobený z kravského mlieka. Tento výrobok sa uchádza o zápis do registra chráneného označenia pôvodu (CHOP). Termín ukončenia námietkového konania je 29.3.2010.

Canestrato di Moliterno (OJ C 235 30.9.2009) prihlasujúcou krajinou je Taliansko a jedná sa o tvrdý syru z ovčieho a kozieho mlieka vyrobený z plnotučného ovčieho mlieka v množstve najmenej 70 % a najviac 90 % a z plnotučného kozieho mlieka v množstve najmenej 10 % a najviac 30 %. Tento výrobok sa uchádza o zápis do registra chráneného zemepisného označenia (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania je 30.3.2010.

Kraški pršut (OJ C 235 30.9.2009) prihlasujúcou krajinou je Slovinsko a jedná sa o na vzduchu sušený/zrejúci mäsový výrobok vyrábaný z celých čerstvých stehien ošípaných. Tento výrobok sa uchádza o zápis do registra chráneného zemepisného označenia (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania je 30.3.2010.


<-- SPÄŤ