English

Politika kvality - aktuality

bulletZverejnenie žiadostí o zmenu a doplnenie chráneného označenia – OKTÓBER 2009 | 16-10-2009

 

Montes de Toledo (OJ C 236 1.10.2009) krajinou, ktorá žiada o zmenu a doplnenie registrácie chráneného označenia je Španielsko. Zaevidovaná zmena a doplnenie sa týka

jednotného dokumentu alebo prehľadu (Zmena hodnoty peroxidového čísla z 12 Meq O 2 /Kg na 15 Meq O 2 /Kg). Ide o extra panenský olivový olej. Termín ukončenia námietkového konania je 1.4.2010.

Spressa delle Giudicarie (OJ C 238 3.10.2010) krajinou, ktorá žiada zmenu a doplnenie je Taliansko. Zaevidovaná zmena a doplnenie sa týka jednotného dokumentu alebo zhrnutia (zmena percentuálneho obsahu tuku v sušine, ktorý sa „z minimálneho obsahu 29 % a maximálneho obsahu 39 %“ zvýšil na „minimálny obsah 33 % a maximálny obsah 43 %). Jedná sa o syr valcovitého tvaru s rovnými alebo mierne vypuklými bočnými stranami, kôra je sivastej alebo tmavookrovej farby. Termín ukončenia námietkového konania ja 3.4.2010.

 

Zverejnenie žiadostí o zápis do registra ŠGT – OKTÓBER 2009

(5/10/2009)

Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork (OJ C 238 3.10.2009) prihlasujúcou krajinou je Spojené kráľovstvo a ide o typ bravčového mäsa z tradičného nezošľachteného plemena a tradičného spôsobu chovu. Tento výrobok sa uchádza o zápis do registra špecialít garantovaných tradíciou (ŠGT). Termín ukončenia námietkového konania je 3.4.2010.


<-- SPÄŤ