English

Politika kvality - aktuality

bulletZverejnenie žiadostí o zmenu a doplnenie chráneného označenia – JANUÁR 2010 | 11-01-2010

 

(01/02/2010)

Cappero di Pantelleria (OJ C 22 29.1.2010) krajinou, ktorá žiada zmenu a doplnenie je Taliansko. Zaevidovaná zmena  sa týka doplnenia špecifikácie CHZO zapísaného do registra, ku ktorým sa neuverejnil žiadny jednotný dokument ani zhrnutie. Termín ukončenia námietkového konania je  29.7.2010.


<-- SPÄŤ