English

Aktuality

bulletPozvánka na workshop Methodologies to identify biological hazards in spices and herbs | 30-10-2015

Workshop je zameraný na detekciu vybraných patogénnych mikroorganizmov a toxínov v špecifických potravinových matriciach.

Na workshop je možné prihlásiť sa aj dodatočne na e-mailovej adrese
minarovicova@vup.sk.

Program podujatia v prílohe:

bulletÚvodné kurzy pre mladých, malých a rodinných farmárov  v rámci 2. ročníka Grantu nadácie Tesco / Vyrábaj farmársku potravinu, napíš vlastný projekt / | 15-10-2015

NPPC – Výskumný ústav potravinársky  organizuje od 20.10.2015 úvodné kurzy  pre farmárov  zamerané na výrobu potravín na farme, zjednodušenie dokumentácie využitím  Hygienickej príručky, inovácie, spracovanie podnikateľského zámeru a dokumentácie pre žiadosti o podporu z PRV 2014-2020.
Pre farmárov, účastníkov kurzov bude následne realizované terénne poradenstvo zamerané na hygienu výroby, jej kontrolu, spracovanie vlastnej dokumentácie a tvorbu podnikateľských zámerov.

bulletVedecký časopis JFNR zaznamenal významný úspech - za rok 2014 dosiahol IF 0,804 | 11-09-2015

Vedecký časopis „Journal of Food and Nutrition Research“, ktorý pravidelne od roku 2006 vydáva Výskumný ústav potravinársky dosiahol významný úspech, keď podľa kritérií stanovených americkou spoločnosťou Thomson Reuters dosiahol za rok 2014 Impact factor (IF) 0,804 (v roku 2013 bol IF 0,444).

Viac v prílohe:

bulletÚstavné semináre 2015 | 10-09-2015

Vážení návštevníci web stránky NPPC-VÚP,
v prílohe je zverejnený Plán ústavných seminárov na rok 2015.

Najbližší seminár sa bude konať 27.11.2015 v zasadačke VÚP na 8. poschodí o 9,00 hod.

Prednáška:

RNDr. Ľubica Piknová, PhD. - Ing. Katarína Ženišová, PhD.: Molekulárno- biologická analýza baktérií vo výrobe vína

Na seminár je voľný vstup a je vítaný každý záujemca.

bulletPrednáška na tému Bezpečné a kvalitné potraviny | 18-08-2015

Dňa 25.6.2015 vystúpil v Národnom centre pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho NPPC Doc. RNDr. Peter Siekel, PhD., ktorý je uznávaným odborníkom na biologickú bezpečnosť, bezpečnosť a kvalitu potravín.

Prednáška je v prílohe:

bulletPosudzovanie inovatívnosti projektov | 23-07-2015

NPPC-VUP a NPPC-TSUP sú kompetentnými organizáciami pre posudzovanie inovatívnosti projektov pre opatrenie 4 , podopatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

Bližšie info v prílohe.

bulletNová e-kniha TRADIČNÉ POKRMY V MODERNEJ KUCHYNI | 22-06-2015

Od 1. júna 2014 si môžte zakúpiť novú e-knihu Tradičné pokrmy v modernej kuchyni. Táto publikácia prináša čitateľom informácie o tradičných slovenských výrobkoch a pokrmoch, ako aj recepty na prípravu tradičných slovenských kulinárskych dobrôt. Pri všetkých výrobkoch aj pokrmoch je uvedené aj ich výživové zloženie, čo robí túto publikáciu výnimočnou. Informácie o výživovom zložení pokrmov a výrobkov sú vypracované v súlade s najnovšou platnou legislatívou.

Podrobnosti o kúpe a ukážka knihy v prílohe a v upútavke hore vľavo.

bulletSEMINÁR ORGANIZOVANÝ K UKONČENIU CEX III. | 15-06-2015

Dňa 9.06.2015 sa uskutočnil seminár k ukončeniu projektu "Stratégia eliminácie akrylamidu v technologickom procese výroby potravín" - CEX III.

Bližšie o podujatí v prílohách a na stránke:
http://www.vup.sk/index.php?mainID=174&navID=173

bulletVýročná správa NPPC 2014 | 21-04-2015

Výročná správa o činnosti NPPC za rok 2014

bulletDodatok č. 1 ku Kontraktu č. 471/2014-310/MPRV SR | 25-03-2015

Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 471/2014-310/MPRV SR uzavretému medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom na rok 2015