English

Aktuality

bulletKontrakt č. 165/2014-310/MPRV SR | 24-09-2014

Kontrakt č. 165/2014-310/MPRV SR uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom na rok 2014, ktorý nahrádza Kontrakt č. 501/2013-820/MPRV SR uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Výskumným ústavom potravinárskym na rok 2014

bulletDodatok č. 2 ku Kontraktu č. 165/2014-310/MPRV SR | 24-09-2014

Dodatok č. 2 ku Kontraktu č. 165/2014-310/MPRV SR uzavretému medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom na rok 2014

bulletDodatok č. 1 ku Kontraktu č. 165/2014-310/MPRV SR | 24-09-2014

Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 165/2014-310/MPRV SR uzavretému medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom na rok 2014


bulletNové TRENDY V POTRAVINÁRSTVE 1/2014 | 12-09-2014

Vyšlo nové číslo Trendov ...

bulletSemináre „Legislatíva a pravidlá výroby potravín a ich priameho predaja v slovensko- maďarskom pohraničí“ | 14-08-2014

NPPC – Výskumný ústav potravinársky Bratislava v nadväznosti na medzinárodnú konferenciu „Legislatíva a pravidlá výroby potravín a ich priameho predaja v slovensko maďarskom pohraničí“, ktorá sa konala v spolupráci s MPRV Sekciou potravinárstva a obchodu v dňoch 18. jún – 19. jún 2014 vo Veľkom Mederi pripravuje následné informačné semináre pre farmárov a potravinárov v prihraničnej oblasti.
Ich cieľom je :
Zlepšiť informovanosť o platných predpisoch pre priamy predaj a dodávku malých množstiev potravín v SR a MR.
Zlepšiť ekonomiku a zamestnanosť v poľnohospodárstve zvýšením stupňa spracovania a rozšírenia priameho predaja produktov konečnému spotrebiteľovi v prihraničnej oblasti s Maďarskou republikou.
Zvýšiť bezpečnosť takto predávaných produktov, ich kvalitu a jej komunikáciu so spotrebiteľom.

Miesto a dátum konania:

Slovenské Nové Mesto - 10.09.2014
Veľký Krtíš - 11.09.2014
Veľký Meder - 17.09.2014

bullet1. ročník grantovej schémy TESCO | 14-08-2014

Nadácia Tesco vyhlásila pod záštitou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra 1. ročník grantovej schémy Tesco zameranej na podporu slovenských farmárov a drobných výrobcov potravín.
Cieľom je podporiť tieto subjekty prostredníctvom vzdelávacích aktivít v oblastiach podnikateľských zručností, hygieny, kvality, inovácií, nových trendov a ďalších, ktoré boli identifikované ako záujmové oblasti s potrebou rozvoja.

bulletPoskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) | 09-07-2014

Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

bulletPracovníci VÚP-NPPC v relácii Reflex | 13-06-2014

V relácii Reflex sa pracovníci VÚP - NPPC vyjadrili ku kvalite predloženej vzorky chleba.

bulletNová e-kniha TRADIČNÉ POKRMY V MODERNEJ KUCHYNI | 27-05-2014

Od 1. júna 2014 si môžte zakúpiť novú e-knihu Tradičné pokrmy v modernej kuchyni. Táto publikácia prináša čitateľom informácie o tradičných slovenských výrobkoch a pokrmoch, ako aj recepty na prípravu tradičných slovenských kulinárskych dobrôt. Pri všetkých výrobkoch aj pokrmoch je uvedené aj ich výživové zloženie, čo robí túto publikáciu výnimočnou. Informácie o výživovom zložení pokrmov a výrobkov sú vypracované v súlade s najnovšou platnou legislatívou.

Podrobnosti o kúpe a ukážka knihy v prílohe.

bulletVýročná správa 2013 | 09-04-2014