English

Aktuality

bulletVýročná správa 2013 | 09-04-2014

bulletPozvánka na ústavný seminár | 09-04-2014

Pozývame vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 11.4.2014 o 10:00 v zasadačke VÚP na 8.poschodí, Priemyselná 4, Bratislava.

Program:
Ing. Blanka Tobolková - Moderní postupy hodnocení kvalitativních parametrů potravin.
Školiteľ Ing. Martin Polovka, PhD.

Vstup je voľný, tešíme sa na Vašu účasť.

bulletPrezentácia VÚP-NPPC na výstave Danubius Gastro 2014 | 25-03-2014

VÚP sa na výstave Danubius Gastro prvý krát prezentoval pod hlavičkou NPPC.

bulletNPPC v relácii RTVS | 28-01-2014

NPPC bolo predstavené v relácii Farmárska revue.


bulletKontakty na organizácie NPPC | 21-01-2014

bulletVÚP je od 1.1.2014 súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra | 17-01-2014

Nové logo Výskumný ústav potravinársky bol včlenený do nového Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra
Na pozíciu štatutárneho orgánu centra bol menovacím dekrétom číslo:
887/2013-100 zo dňa 16. decembra 2013 menovaný prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.


bulletKONTRAKT č. 501/2013-820/MPRV SR | 19-12-2013

Kontrakt č. 501/2013-820/MPRV SR uzavretý medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a Výskumným ústavom potravinárskym na rok 2014

bulletDodatok č. 1 ku Kontraktu č. 318/2012-820/MPRV SR | 18-12-2013

bullet50%-ná zľava na softvér Alimenta! | 01-07-2013

bulletVýročná správa o činnosti ústavu za rok 2012 | 02-05-2013