English

Aktuality

bulletVedecký časopis JFNR zaznamenal významný úspech - za rok 2014 dosiahol IF 0,804 | 11-09-2015

Vedecký časopis „Journal of Food and Nutrition Research“, ktorý pravidelne od roku 2006 vydáva Výskumný ústav potravinársky dosiahol významný úspech, keď podľa kritérií stanovených americkou spoločnosťou Thomson Reuters dosiahol za rok 2014 Impact factor (IF) 0,804 (v roku 2013 bol IF 0,444).

Viac v prílohe:

bulletNové TRENDY V POTRAVINÁRSTVE 1/2015 | 28-08-2015

Práve vychádza nové číslo Trendov 1/2015.

bulletPrednáška na tému Bezpečné a kvalitné potraviny | 18-08-2015

Dňa 25.6.2015 vystúpil v Národnom centre pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho NPPC Doc. RNDr. Peter Siekel, PhD., ktorý je uznávaným odborníkom na biologickú bezpečnosť, bezpečnosť a kvalitu potravín.

Prednáška je v prílohe:

bulletPosudzovanie inovatívnosti projektov | 23-07-2015

NPPC-VUP a NPPC-TSUP sú kompetentnými organizáciami pre posudzovanie inovatívnosti projektov pre opatrenie 4 , podopatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

Bližšie info v prílohe.

bulletÚstavné semináre 2015 | 22-06-2015

Vážení návštevníci web stránky NPPC-VÚP,
v prílohe je zverejnený Plán ústavných seminárov na rok 2015.

Najbližší seminár sa bude konať 30.10.2015 v zasadačke VÚP na 8. poschodí o 9,00 hod.

Prednášky:

Mgr. Tereza Cabicarová - Ing. Jana Minarovičová, PhD. - Ing. Eva Kaclíková, CSc.: Kultivačné a nekultivačné metódy detekcie Staphylococcus aureus v koreninách a bylinkách
Mgr. Matej Planý - Ing. Katarína Ženišová, PhD. - RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.: Využitie vysokokapacitného sekvenovania DNA na analýzu baktérií v koreninách a bylinkách


Na seminár je voľný vstup a je vítaný každý záujemca.

bulletNová e-kniha TRADIČNÉ POKRMY V MODERNEJ KUCHYNI | 22-06-2015

Od 1. júna 2014 si môžte zakúpiť novú e-knihu Tradičné pokrmy v modernej kuchyni. Táto publikácia prináša čitateľom informácie o tradičných slovenských výrobkoch a pokrmoch, ako aj recepty na prípravu tradičných slovenských kulinárskych dobrôt. Pri všetkých výrobkoch aj pokrmoch je uvedené aj ich výživové zloženie, čo robí túto publikáciu výnimočnou. Informácie o výživovom zložení pokrmov a výrobkov sú vypracované v súlade s najnovšou platnou legislatívou.

Podrobnosti o kúpe a ukážka knihy v prílohe a v upútavke hore vľavo.

bulletSEMINÁR ORGANIZOVANÝ K UKONČENIU CEX III. | 15-06-2015

Dňa 9.06.2015 sa uskutočnil seminár k ukončeniu projektu "Stratégia eliminácie akrylamidu v technologickom procese výroby potravín" - CEX III.

Bližšie o podujatí v prílohách a na stránke:
http://www.vup.sk/index.php?mainID=174&navID=173

bulletVýročná správa NPPC 2014 | 21-04-2015

Výročná správa o činnosti NPPC za rok 2014

bulletDodatok č. 1 ku Kontraktu č. 471/2014-310/MPRV SR | 25-03-2015

Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 471/2014-310/MPRV SR uzavretému medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom na rok 2015

bulletKontrakt č. 471/2014-310/MPRV SR | 27-01-2015

Kontrakt č. 471/2014-310/MPRV SR uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom na rok 2015