Scientific journal

26 1987

Bulletin potravinrskeho vskumu
Summary No. 3-4 / 1987

SCHMIDT, Š. - ČANIGOVÁ, M. - ŠEVCOVÁ, J.
Charakterizácia olejov zo semien vybraných druhov ovocia
Bulletin potravinrskeho vskumu, 26, 1987, No. 3-4, s. 289-297Summary: II. Zhodnotenie kvality biokalov z čiastiarní odpadových vôd potravinárskeho priemyslu vzhľadom na obsah aminokyselín a vitamínov

Keywords:

Download:
  (pdf, 3.62 Mb, 278x)