Linky

ETP - European Technology Platform “Food for Life” - Európska technologická platforma "Potraviny pre život"  PDF
EuCheMS
AgNIC - Agricultural Network Information Center je vstupnou bránou ku kvalitným internetovým informáciám z oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva
Agra Net - popredný informačný portál pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo, ponúkajúci informačné bulletiny, konferencie, semináre, štúdie, ročenky, adresáre
AgZines - poskytuje prístup do plnotextových periodík z oblasti poľnohospodárstva a príbuzných odborov prevádzkovaný organizáciou United States Agricultural Information Network (USAIN)
FAOSTAT - medzinárodná štatistika v oblasti poľnohospodársva, potravinárstva a výživy
Food Info Net - internetový portál venovaný potravinárskemu priemyslu zameraný na prieskum trhu, potravinárske ingrediencie, výrobné zariadenia, služby, obchodné informácie a literatúru
EUR-Lex - poskytuje bezplatný priamy prístup k právnym dokumentom Európskej únie
Australian Agriculture and Natural Resources Online (AANRO) - austrálsky informačný zdroj ponúkajúci vyhľadávanie v elektronických zdrojoch z oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva
EUFIC - European Food Information Council je nezisková organizácia, ktorá sídli v Bruseli a má národné pobočky vo viacerých európskych štátoch. Poskytuje informácie o bezpečnosti a kvalite potravín, výžive a zdraví, aplikácii biotechnológie v potravinovom reťazci
Program AGORA - vytvorený organizáciou FAO ponúka digitálnu knižnicu 918 vedeckých časopisov pre oblasť potravinárstva, poľnohospodárstva, životného prostredia a príbuzných odborov
AGRICOLA - bibliografická databáza s 3,5 miliónami citácií poľnohospodárskej literatúry vytváraná v National Agricultural Library
AgriFor - vyhľadávač internetových zdrojov z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva vytvorený University Nottingham Greenfield Medical Library v Anglicku
Union of Concerned Scientists - portál organizácie (UCS) pre oblasť poľnohospodárstva potravinárstva a životného prostredia. Dostupné sú plné texty článkov a linky na web stránky týkajúce sa výroby potravín, biotechnológie, poľnohospodárstva
SCIRUS - stránka umožňujúca vyhľadávať informácie z oblasti vedy. Výsledky hľadania sa dajú uchovávať, zoradiť podľa dátumov a sú rozdelené podľa toho či sa nachádzajú na Webe alebo v časopisoch. Je možná aj ďalšia špecifikácia požiadavky v nájdených dokumentoch.
WAICENT - informačný prehľadávač organizácie FAO, ktorý umožňuje vyhľadávanie dvomi spôsobmi: vyhľadávanie v textoch alebo po kategóriách
International Food Information Council, USA - poskytuje najnovšie informácie z oblasti potravinovej bezpečnosti, výživy pre profesionálov, študentov a konzumentov
Fi – Food Ingredients Data Services - databáza prísad a zložiek potravín, prístupná po zaregistrovaní
Foodborne Pathogenic Microorganisms and Natural Toxins - informácie o rôznych patogénnych bakteriách, vírusoch, prírodných toxínoch, …
Food Online - poskytuje najnovšie informácie pre potravinársky priemysel
OurFood Database
Laboratory Procedure Manual - rôzne manuály týkajúce sa vzoriek, laboratórnej bezpečnosti, analýzy potravín, mykotoxínov, pesticídnych reziduí, mikrobiólogie

International Standards Organisation, (ISO)
AOAC International (pôvodne Association of Official Analytical Chemists)
CFSAN (US FDA Center for Food Safety and Applied Nutrition)
FAO (Food and Agriculture Organization)
FDA (U.S. Food and Drug Administration)
Institute of Food Research, Norwich, UK
ISI (Institute for Scientific Information)
IFIS (International Food Information Service)
Leatherhead Food Research Association, UK
WHO (World Health Organization)

Food Glossary - anglický výkladový slovník potravín a jedál, kuchárskych metód
Kochbuk - nemecká kuchárska kniha s množstvom obrázkov jedál

Calendar AgNIC - kalendár medzinárodných akcií v sektore potravinárstva, poľnohospodárstva a príbuzných odborov. Vyhľadávanie podľa kategórií

Veda a Technika - Informačný portál pre popularizáciu vedy