Dobudovanie centra pre inováciu a prenos vedy do praxe v oblasti potravinárstva