Kontakty

Adresa: Priemyselná 4
P.O.Box 31
824 75 Bratislava 25
Slovenská republika
Telefón: Sekretariát: 02 502 37 036

Vrátnica: 02 502 37 011
Mobil: 0905 174 082
Fax:
E-mail: riaditel.vup@nppc.sk

Telefónny zoznam pracovníkov podľa oddelení:

E-mailova adresa sa zobrazí po nabehnutí na meno pracovníka.
Predvoľba: 02/50237 klapka priama linka
Riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho     @
Polovka Martin, Ing., PhD. (Generálny riaditeľ NPPC a Riaditeľ Výskumného ústavu potravinárského NPPC) ( => www ) 036 0914 322 092
Úsek riaditeľa 2170701     @
Matulová Marcela, RNDr. (Zástupkyňa riaditeľa, Vedecká tajomníčka) 039 02/502 37 039
0914 322 098
Tomesová Stanislava, Mgr. (Projektová a finančná manažérka NPPC - VÚP) 031 02/502 37 031
0907 469 709
Horváthová Lívia (sekretariát) 036 02/502 37 036
Birkuš Zoltán (referát hospodárskej správy) 038 02/502 37 038
0914 322 097
Doležal Otakar (referát hospodárskej správy) 028 02/502 37 028
Birkušová Eva, Ing. 011  
Kohút Tomáš 011  
Čukanová Viera    
Piklerová Veronika    
Bureš Vladimír (Administrátor PS - pracovník NPPC - Odbor informačných technológií) 068 0905 913 817
Odbor chémie a analýzy potravín 2170703     @
Tobolková Blanka, Ing., PhD. (Vedúca odboru ) 049, 048 02/502 37 049
02/502 37 048
Sadecká Jana, Ing., PhD. (Zástupkyňa vedúcej odboru) 097, 003 02/502 37 097
02/502 37 003
0911 837 278
Belajová Elena, Ing. 051, 052  
Ciesarová Zuzana, Ing., CSc. 092 0911 807 737
Dimitrov Filip, Ing. 099  
Dubová Zuzana, Ing., PhD. 093  
Horváthová Jana, Ing. 074  
Jankura Ervín, Ing. 046  
Jelemenská Viera, Ing. 096, 052  
Juríková Ildikó 090  
Kubincová Janka, RNDr., PhD. 006  
Kukurová Kristína, Ing., PhD. 091, 002  
Skláršová Božena, Ing., PhD. 072  
Szabová Gabriela 050  
Kopuncová Mária, Ing.(MD)    
Odbor mikrobiológie, molekulárnej biológie a biotechnológií 2170704     @
Kuchta Tomáš, RNDr., DrSc. (Vedúci odboru) 067 02/502 37 067
Minarovičová Jana, Ing., PhD. (Zástupca vedúceho odboru) 056 02/502 37 056
Brežná Barbara, Ing., PhD. 027  
Kaclíková Eva, Ing., CSc. 059  
Koreňová Janka, Ing., PhD. 077  
Lopašovská Janka, Ing. 062  
Piknová Ľubica, RNDr., PhD. 057  
Rešková Zuzana, Mgr., PhD. 081, 070  
Stolařová Katarína 060, 062  
Véghová Adriana, Mgr., PhD. 079  
Ženišová Katarína, Ing., PhD. 068 0914 322 095
Čaplová Zuzana, Mgr., PhD. (MD)    
Schvarczová Eva, Ing. (MD)    
Odbor potravinových databáz 2170705     @
Majerník Štefan, Ing., PhD. (Vedúci odboru) 073 02/ 502 37 073
Giertlová Anna, Ing. (Zástupkyňa vedúceho odboru) 015 0911 447 276
Bartošová Lenka, RNDr., PhD. 015  
Farbulová Justína 034  
Lichnerová Zuzana, Ing.    
Priščáková Lenka, Ing. 045  
Světlíková Angela, Ing. 019
Šalgovičová Danka, Ing. 025  
Knižnica 020, 034  
Potravinová banka dát 015  
Jantošovičová Silvia (MD)    
Odbor technológií, inovácií a spolupráce s praxou 2170706     @
Baxa Stanislav, Bc., Ing., PhD. (Vedúci odboru)   Adresa: Kostolná 7, 900 01 Modra
033/647 29 73
0907 469 889
Blažková Marcela, RNDr.   0904 615 846
Galovič Rastislav   0914 322 096
Hornáček Peter   0914 322 096
Kiss Eugen, Ing.   0907 988 683
Kunštek Marek, Ing.   0918 138 928
Mlatec Radko   0905 812 186
Noskovič Dušan, Ing.    
Noskovičová Katarína   0907 469 890
Panghyová Elena, Ing.   0907 625 496
Šilhár Stanislav, doc. Ing., CSc.   0914 322 094