Vedecký časopis - archív

2 1963

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 1 / 1963

Benke, G.
Zo správy \"Študijná cesta vo Švédsku\"
Bulletin potravinárskeho výskumu, 2, 1963, č. 1, s. 32-44Súhrn: Zo správy "Študijná cesta vo Švédsku"

Kľúčové slová:

Na stiahnutie:
  bpv19631s0_4.pdf (PDF, 1.35 Mb, 416x)