Politika kvality - aktuality

Registrácia chránených označení (a špecialít garantovaných tradíciou)– MÁJ 2010

| 04-06-2010

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 390/2010 zo 6. mája 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov:

Hopfen aus der Hallertau (CHZO) Iné výrobky prílohy I k zmluve (korenie atď.) – Nemecko

(11/05/2010)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 402/2010 z 10. mája 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisujú názvy:

Pintadeau de la Drôme (CHZO) Čerstvé mäso (a droby) – Francúzsko

Tarta de Santiago (CHZO) Chlieb, pečivo, koláče, cukrovinky, sušienky a ostatné pekárske výrobky – Španielsko

(12/05/2010)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 409/2010 z 11. mája 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisujú názvy:

Casta?a de Galicia (CHZO) Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované – Španielsko

(Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (CHOP) Oleje a tuky (maslo, margarín, oleje atď.) – Grécko

(15/05/2010)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 414/2010 z 12. mája 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisujú názvy:

Nieheimer Käse (CHZO) Syry – Nemecko

Tettnanger Hopfen (CHZO) Iné výrobky prílohy I k zmluve (korenie atď.) – Nemecko

(24/05/2010)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 429/2010 z 20. mája 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov:

Pemento de Oímbra (CHZO) Ovocie, zelenina a obilniny, čerstvé alebo spracované – Španielsko

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 441/2010 z 21. mája 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisujú názvy:

Canestrato di Moliterno (CHZO) Syry – Taliansko

Aglio di Voghiera (CHOP) Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované – Taliansko

Piave (CHOP) Syry – Taliansko

Pemento da Arnoia (CHZO) Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované - Španielsko