Politika kvality - aktuality

Zverejnenie žiadostí o zmenu a doplnenie chráneného označenia – APRÍL 2010

| 21-05-2010

(20/04/2010)

Ricotta Romana (OJ C 101 20.4.2010) krajinou, ktorá žiada zmenu a doplnenie je Taliansko. Zaevidovaná zmena  sa týka jednotného dokumentu alebo zhrnutia. Termín ukončenia námietkového konania je 20.10.2010.

(26/04/2010)

Limone di Sorrento (OJ C 105 24.4.2010) krajinou, ktorá žiada zmenu a doplnenie je Taliansko. Zaevidovaná zmena  sa týka jednotného dokumentu alebo zhrnutia. Termín ukončenia námietkového konania je 24.10.2010.