Politika kvality - aktuality

Registrácia chránených označení (a špecialít garantovaných tradíciou)– JÚN 2010

| 01-07-2010

(02/06/2010)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2010 z 1. júna 2010, ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení:

Spressa delle Giudicarie (CHOP) Syry – Taliansko

(19/06/2010)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 530/2010 z 18. júna 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisujú názvy:

Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász (CHZO) Mäsové výrobky (tepelne spracované, solené, údené atď.) – Maďarsko

Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász (CHZO) Mäsové výrobky (tepelne spracované, solené, údené atď.) – Maďarsko

(22/06/2010)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2010 z 21. júna 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov:

Aceite Campo de Montiel (CHOP) Oleje a tuky (maslo, margarín, oleje atď.) – Španielsko

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 560/2010 z 25. júna 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov:

Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh (CHZO) Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované - Francúzsko