Politika kvality - aktuality

Zverejnenie žiadostí o zmenu a doplnenie chráneného označenia – JÚN 2010

| 01-07-2010

(10/06/2010)

Cerezas de la Monta?a de Alicante (OJ C 151 10.6.2010) krajinou, ktorá žiada zmenu a doplnenie je Španielsko. Zaevidovaná zmena sa týka doplnenia špecifikácie CHZO, ku ktorému nebol uverejnený jednotný dokument ani zhrnutie. Ide o ovocie odrôd „Burlat“, „Tilagua“, „Planera“, „Nadal“, „Picota“ a „Picota Ambrunesa“ (hlavné odrody), „Stark Hardy Geant“, „Bing“ a „Van“ (opeľujúce odrody), určené na ľudskú spotrebu vo forme čerstvého ovocia. Termín ukončenia námietkového konania je 10.12.2010.

(18/06/2010)

Welsh Beef (OJ C 158 18.6.2010) krajinou, ktorá žiada zmenu a doplnenie je Spojené kráľovstvo. Zaevidovaná zmena sa týka jednotného dokumentu alebo zhrnutia. Ide o jatočné telá alebo porcie mäsa z mladého dobytka (dobytka, ktorý sa ešte nereprodukoval), ktorý sa narodil a choval vo Walese. Termín ukončenia námietkového konania je 18.12.2010.

(22/06/2010)

Pecorino Sardo (OJ C 162 22.6.2010) krajinou, ktorá žiada zmenu a doplnenie je Taliansko. Zaevidovaná zmena sa týka zmeny a doplnenia špecifikácie CHOP zapísaného do registra, v prípade ktorého nebol uverejnený nijaký jednotný dokument ani zhrnutie. Ide o syr s polo-uvarenou hmotou, ktorý sa vyrába z plnotučného ovčieho mlieka. Termín ukončenia námietkového konania je 22.12.2010.

(23/06/2010)

Chianti Classico (OJ C 163 23.6.2010) krajinou, ktorá žiada zmenu a doplnenie je Taliansko. Zaevidovaná zmena sa týka jednotného dokumentu alebo prehľadu. Ide o extra panenský olivový olej. Termín ukončenia námietkového konania je 23.12.2010.

(28/06/2010)

Robiola di Roccaverano (OJ C 168 26.6.2010) krajinou, ktorá žiada zmenu a doplnenie je Taliansko. Zaevidovaná zmena sa týka zmeny a doplnenia špecifikácie zapísaného CHOP, ku ktorému nebol uverejnený jednotný dokument ani prehľad. Ide o čerstvý syr vyrobený z tvarohovej zrazeniny, ktorá dozrieva alebo starne. Termín ukončenia námietkového konania je 26.12.2010.