Aktuality

Nová vzdelávacia aktivita NPPC - VÚP a nadácie Tesco

| 14-10-2015

PROSÍME VENUJTE POZORNOSŤ nastala ZMENA: ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA spojená s prezentáciou vzoriek nových produktov sa presúva z termínu 1. december na 6. december 2016.

Program konferencie je v prílohe.
 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav potravinársky Bratislava spúšťa realizáciu 3. ročníka grantovej schémy Nadácie Tesco, ktorá je  zameraná na podporu farmárov a drobných výrobcov potravín prostredníctvom vzdelávacích aktivít v oblasti vyššieho stupňa spracovania vlastnej produkcie, inovácií, bezpečnosti a kvality produktov. Projekt je realizovaný pod záštitou Ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pani Gabriely Matečnej.

Viac informácií a harmonogram v prílohe:

 

Príloha

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)