Aktuality

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci_ukončenie

| 05-01-2023

Od 15. decembra sa v systéme zaregistrovalo 832 žiadateľov, pričom teoretická alokácia požadovanej pomoci predstavuje sumu približne 14 a pol milióna eur. 
 
Za obdobie od 15. decembra 2022 poskytli pracovníci NPPC prostredníctvom helpdesku odpovede na viac než 450 otázok žiadateľov.  
 
Predbežne najmenšia výška žiadanej pomoci predstavuje sumu 60 eur najvyššia sumu 300 000 eur. 
 
Vstupujeme do fázy podrobnej administratívnej kontroly žiadosti po stránke úplnosti a vecnej správnosti, overenia nárokovanej sumy a splnenia ďalších podmienok výzvy, následne úspešní žiadatelia budú vyrozumení a vysporiadaní.
 
Proces kontroly a finančného vysporiadania potrvá priebežne do 31. marca 2023.