Aktuality

Podpora dosiahnutia hygienických štandardov EU a zapojenia žien včelárok pri spracovaní včelích produktov vo Vojvodine

| 07-03-2023

V rámci projektu rozvojovej pomoci „Podpora dosiahnutia hygienických štandardov EU a zapojenia žien včelárok pri spracovaní včelích produktov vo Vojvodine“ ktorý realizuje NPPC v spolupráci so Zväzom včelárov Vojvodiny v Srbsku v dňoch 14.2. – 15.2.2023 a 27.2. – 1.3.2023 pracovníci NPPC – VÚP, Odboru technológií, inovácií a spolupráce s praxou a NPPC – VUŽV, Odboru včelárstva Liptovský Hrádok rokovali na Scientific Veterinary Institute Novi Sad a následne realizovali školenia včelárov v Báči, Apatine a Sečanji. Na Inštitúte ktorý je kompetentným orgánom pre analýzu rizík a vedeckým garantom kontroly včelárov rokovali o spolupráci a podpore pripravovanej Hygienickej príručky na spracovanie medu a včelích produktov pre členov Zväzu včelárov Vojvodiny. V rámci školenia na ktorom sa zúčastnilo spolu približne 250 včelárov bola Hygienická príručka pre spracovanie medu a včelích produktov predstavená formou piatich odborných prednášok zameraných na legislatívu, správnu hygienickú a výrobnú prax, analýzu rizík, dokumentáciu a označovanie medu a včelích produktov.