Aktuality

Prieskum venovaný priemyselným odvetviam a profesionálom v oblasti fermentovaných potravín

| 12-04-2023
Ako zástupca Slovenska v medzinárodnom projekte COST Action 20128 PIMENTO (www.fermentedfoods.eu) obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorým sa mapuje produkcia fermentovaných potravín.
viac informácií...

Letná medzinárodná tréningová škola v rámci projektu ACRYRED na NPPC VÚP

| 12-04-2023
Od októbra 2022 sa úspešne rozbehli aktivity súvisiace s realizáciou medzinárodného projektu: COST Action CA21149 Reducing Acrylamide Exposure of Consumers by a Cereals Supply-Chain Approach Targeting Asparagine (ACRYRED)
viac informácií...

Ústavný seminár - online prednášky

| 28-03-2023
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 31.3.2023 o 09,00 h.
viac informácií...

Vydanie Albánskych potravinových tabuliek

| 10-03-2023
Koncom roka 2022 boli vďaka odbornej pomoci NPPC-VÚP publikované prvé Albánske potravinové tabuľky v rámci úlohy Odborná a technická podpora krajín strednej a východnej Európy..
viac informácií...

Podpora dosiahnutia hygienických štandardov EU a zapojenia žien včelárok pri spracovaní včelích produktov vo Vojvodine

| 07-03-2023
V rámci projektu rozvojovej pomoci „Podpora dosiahnutia hygienických štandardov EU a zapojenia žien včelárok pri spracovaní včelích produktov vo Vojvodine“, ktorý realizuje NPPC v spolupráci so Zväzom včelárov Vojvodiny v Srbsku...
viac informácií...

Ústavný seminár - online prednášky

| 27-02-2023
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 3.3.2023 o 9,00 h.
viac informácií...

Plán Ústavných seminárov na rok 2023

| 20-01-2023
Dávame do pozornosti Plán Ústavných seminárov na rok 2023.
viac informácií...

Praktický workshop Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh

| 10-01-2023
Srdečne Vás pozývame na praktický workshop Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh.
viac informácií...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci_ukončenie

| 05-01-2023
NPPC dnes 5.1.2023 o 12:01 ukončilo zber žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v rámci notifikovanej Schémy štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v elektronickom systéme ktorý bol na túto príležitosť vytvorený. 
viac informácií...

TRENDY v potravinárstve 2/2022

| 15-12-2022
Výskumný ústav potravinársky vydáva v týchto dňoch nové číslo časopisu Trendy v potravinárstve 2/2022, ktorý je určený odbornej aj laickej verejnosti.
viac informácií...