Aktuality

Dočkali sme sa registrácie SLOVENSKEJ BRYNDZE – chráneného zemepisného označenia!

| 17-07-2008
Dnes bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené Nariadenie Komisie (ES) č. 676/2008 zo 16 júla 2008, ktorým sa zapisujú niektoré názvy do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení. Týmto nariadením, ktoré nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení, bude môcť byť označovaný logom Chránené zemepisné označenie tretí slovenský výrobok „Slovenská bryndza“.

Slovenský oštiepok – zasielanie námietok v rámci EÚ ukončené

| 20-06-2008
Včera 19. 6. 2008 bol posledný deň, kedy mohol ktorýkoľvek členský štát EÚ alebo tretia krajina zaslať námietku voči registrácii „Slovenského oštiepku“. Teraz nám zostáva len čakať, či nám Európska komisia v najbližšom čase zašle vznesené námietky. Ak sa tak nestane, znamená to že EK neboli doručené žiadne námietky a bude len otázkou času, kedy bude „Slovenský oštiepok“ nariadením Komisie zapísaný do registra chránených označení vedeného EK ako chránené zemepisné označenie.

Výzva a Zásady posudzovania a udeľovania "ZK SK"

| 30-05-2008
V týchto dňoch bola na internetovej stránke MP SR zverejnená výzva na prihlasovanie výrobkov na udelenie „Značky kvality SK“ spolu s novými zásadami v súlade s modernými požiadavkami rezortu a v súlade s novou legislatívou.
viac informácií...

Výskumný ústav potravinársky prevzal štafetu

| 19-05-2008
FotoV dňoch 15.-17.5.2008 sa uskutočnil 4. ročník CEFood kongres – Central European Congres on Food v Cavtate v Chorvátsku.
viac informácií...

Výročná správa VÚP za rok 2007

| 14-05-2008
Dňa 13.05.2008 bola zverejnená výročná správa Výskumného ústavu potravinárskeho za rok 2007 a umiestnená v sekcií Dokumenty.

Pozvánka na verejný odpočet činnosti za rok 2007

| 14-05-2008

Slovenská parenica - ukončenie námietkového konania v rámci EÚ

| 28-04-2008
V piatok 25.4. uplynula 6-mesačná lehota, počas ktorých mohol ktorýkoľvek členský štát EÚ alebo tretia krajina zaslať námietku voči registrácii „Slovenskej parenice“. Ak nám Európska komisia nezašle v najbližšom čase vznesené námietky, znamená to, že námietky neboli zaslané a je len otázkou času kedy bude „Slovenská parenica“ nariadením Komisie zapísaná do registra chránených označení ako chránené zemepisné označenie.

Plán činnosti CEPV na rok 2008

| 08-04-2008

Slovenská bryndza

| 04-04-2008
Dnes o polnoci uplynie 6-mesačná lehota na zasielanie námietok voči registrácii Slovenskej bryndze ako chráneného zemepisného označenie. Pokiaľ žiadna z členských alebo tretích krajín nezašle námietku, bude už len otázkou času, kedy Európska komisia vydá nariadenie, ktorým Slovenskú bryndzu zapíše do registra chránených označení.

Registrácie chránených označení – MAREC 2008

| 31-03-2008