Politika kvality - aktuality

Zverejnenie žiadostí o zmenu a doplnenie chráneného označenia – MAREC 2011

| 01-04-2011

(16/03/2011)

Vitellone bianco dell’Appennino centrale (OJ C 82 16.3.2011) krajinou, ktorá žiada zmenu a doplnenie je Taliansko. Zaevidovaná zmena sa týka zmeny a doplnenia jednotného dokumentu alebo zhrnutia. Termín ukončenia námietkového konania je 16.9.2011.

(29/03/2011)

Carne de Vacuno del País Vasco/Euskal Okela (OJ C 96 29.3.2011) krajinou, ktorá žiada zmenu a doplnenie je Španielsko. Zaevidovaná zmena sa týka zmeny a doplnenia zmeny a doplnenia špecifikácie zapísaného CHZO, ku ktorému nebol uverejnený jednotný dokument ani zhrnutie. Termín ukončenia námietkového konania je 29.9.2011.