Aktuality

Ovčí salašnícky údený syr – Zaručená tradičná špecialita

| 21-10-2010

... Slovenská republika má zapísaný už piaty názov v systéme registrácie Politiky kvality EÚ

V Úradnom vestníku Európskej únie bolo dňa 19. októbra 2010 uverejnené Nariadenie Komisie (EÚ) č. 930/2010 z 18. októbra 2010, ktorým sa do Registra zaručených tradičných špecialít vedeného Európskou komisiou zapisuje názov "Ovčí salašnícky údený syr" (ZTŠ).

Označením "Zaručená tradičná špecialita" ako aj príslušným symbolom Spoločenstva  sa môže výrobok "Ovčí salašnícky údený syr" označovať až po uplynutí 20 dní od uverejnia už spomínaného nariadenia.

 

„Ovčí salašnícky údený syr“ je vyrobený z čerstvého ovčieho mlieka, spracovaný na salaši, údený a často mávajúci špecifický tvar ( srdce, kohútov alebo iných zvierat, pologúľ

 

Názov syra „Salašnícky“ vychádza z tradície výrobného miesta, ktorým bol salaš. Tradičný charakter vychádza z tradičného zloženia, spôsobu výroby a spracovania.

 

Fyzikálne vlastnosti:

  • má rôzny tvar, najčastejšie ako hrudka , alebo ak pri výrobe bola použitá forma v tvare: pologuľovitý, alebo znázorňujúc rôzne zvieratá alebo v tvare srdiečka,
  • hmotnosť: je rôzna od 0,1 kg až po 1 kg.

 

Chemické vlastnosti:

  • množstvo sušiny najmenej 40 % hmotnostných,
  • množstvo tuku v sušine najmenej 50 % hmotnostných,
  • NaCl max. 25 000 mg/kg.

 

Organoleptické vlastnosti:

  • povrchový vzhľad: povrch suchý a pevný, neporušený, okôrený, môže mať aj malé škvrny po dyme, bez dechtových usadenín,
  • farba na reze – nažltlá až žltá, na povrchu – nahnedlá až slabo gaštanová,
  • vôňa a chuť: vôňa po dyme, chuť má jemnú, mierne nakyslú,
  • konzistencia: pevná a tuhá na reze s menšími dierkami ojedinele malými trhlinkami.